Ako prebieha projektovanie zavlažovania

Aj vás už unavuje pri polievaní stáť v záhradke, nechať sa obletovať komármi a muškami, byť celí od blata, a keď zákerne zafúka vietor, tak aj od vody? Jednoduchým riešením je nechať si vytvoriť projekt zavlažovania trávnika, okrasnej či úžitkovej záhrady, a voľný čas venovať relaxu či iným činnostiam, ...


Všetko dokonalé treba najskôr navrhnúť

Dnes si už nechávame vyrobiť na mieru takmer všetko – nábytok, oblečenie, automobil, navrhujeme osvetlenie na mieru, interiér aj exteriér podľa našich požiadaviek. Inak to nie je ani pri realizácii zavlažovacieho systému do parkov či našich súkromných záhrad. Aby však celý systém zavlažovania plnil svoj účel dokonale, musí byť navrhnutý so všetkou precíznosťou. Nie vždy ide iba o to, aby sme niečo poliali, ale aby sme to vedeli poliať správne, vo vhodnom čase či dokonca osobitne.
Projektovanie a realizáciu zavlažovania je teda dobré prenechať odborníkom. Tí si zmerajú veľkosť pozemku, detailne zakreslia, kde sa na ňom nachádzajú stavby, chodníčky či dokonca stromy a kríky. Ak si na to trúfate sami, pracujte precízne. Pri kreslení plánu pozemku je dobré používať štvorčekový papier a uvádzať na ňom mierku, s akou sa pracovalo. Len čo svoj pozemok narysujete a označíte na ňom dom, vašu terasu, garáž, príjazdovú cestu, chodníčky, nezabudnite vyznačiť aj prednú a zadnú časť dvora, jeho boky, trávnaté plochy, tienisté miesta či výsadbu kríkov a stromov.


Príprava náradia a materiálu

Pri projektovaní zavlažovania sa na pozemok pozeráme imaginárnymi „špeciálnymi okuliarmi“. Nevidíme s nimi totiž len to, čo je reálne, ale aj to, čoho sa ešte len dočkáme. To znamená, že sa nám zídu rôzne druhy pomôcok – v prvom rade meracie pásmo, pokračujeme značkovacími sprejmi, vlajkami, jednoducho pomôckami, ktorými si označíme budúcu prítomnosť potrubí či ventilov. Na rad prídu lopaty a náčinie potrebné na výkopové práce či samotnú inštaláciu zavlažovacích potrubí. Pri nákupe komponentov potrubia majte na pamäti aj, nožnice na potrubie a káble, plastové spojky, navrtavacie sedlá, riadiacu jednotku , potrubia na privod vody zo zdraja vody, kvapkovú závlahu pre kríky , stromy, kvetinové záhony, uzatváracie ventily, senzory zabezpečujúce vypnutie zavlažovania pri daždi, šachtice na ventily, teflónové pásky či automatické vypúšťacie ventily.


Myslite na kapacitu systému

Z akej vody sa chystáte polievať trávnik či záhradku? Aj od toho, či budete polievať mestskou vodou, vodou  či zo studne, sa bude odvíjať váš projekt. Potrebujete totiž poznať tlak vody v baroch alebo kPa. Ten merajte tlakomerom na vonkajšom kohútiku, ktorý je čo najbližšie k vodomeru. Prietok vody predstavuje počet pretečených litrov v priebehu jednej minúty. Pri tlaku 3.0 baru Aby ste zistili prietok vody, potrebujete poznať rozmery vodomeru alebo rozmery prípojného potrubia. Zo všetkých troch uvedených hodnôt potom ľahko určíte kapacitu zavlažovacieho systému.Táto hodnota bude smerodajná pri výbere vhodných  postrekovačov a pri navrhovaní celého zavlažovacieho systému. Ak sú vaše výpočty správne a merali ste precízne, môžete sa tešiť na efektívne zavlažovanie pozemku a dlhodobo funkčný zavlažovací systém.
 
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu