Chystáte sa na montáž závlahy? Čo je dôležité vedieť?

Správne navrhnutý a zhotovený zavlažovací systém je základom dobre prosperujúcej záhradky. Či ide o trávnaté plochy, alebo ostanú výsadbu, len správne množstvo vody v tom správnom čase vám zaručí, že rastlinám sa bude dariť a vaše faktúry za spotrebu vody sa nebudú šplhať do astronomických výšok. Chystáte sa do realizácie závlahy sami alebo ju zveríte do rúk odborníkov? Je dobré zhrnúť si pred začiatkom prác niekoľko faktov. 

Vytýčenie sekcií

V závislosti od toho, aká členitá je vaša záhrada, je potrebné v prvom rade zadefinovať jednotlivé plochy, ktoré budú fungovať v rámci jednej vetvy závlahy. Pri menších plochách si, samozrejme, vystačíte aj s jednou sekciou, ale aj tu je rozumné vytvoriť si zvlášť zavlažovanie trávnika a zvlášť zvyšku okrasnej plochy. Ďalším argumentom vytýčenia jednotlivých sekcií je tiež fakt, že nie všetky plochy výsadby v záhrade sú počas dňa osvetľované rovnakou slnečnou intenzitou. Mohlo by sa tak stať, že kým slnečnejšie stanoviská budú dostávať primerané množstvo vody, na tienistých miestach by mohlo prísť k premokreniu pôdy. Dôležitým faktorom pri tvorbe sekcií je tiež zabezpečenie dostatočného, resp. optimálneho prietoku v potrubí tak, aby boli jednotlivé plochy zavlažované rovnomerne a efektívne.

Výpočet vhodného typu potrubia

Základným predpokladom správne fungujúceho zavlažovacieho systému je zaistenie dostatočného prísunu vody. Pokiaľ sa rozhodnete pre zavlažovací systém použiť vodu zo studne, nezabudnite ešte pred samotnou realizáciou zistiť jej výdatnosť. Optimálne hodnoty pre priemerne veľkú záhradu sú 50 – 60 l/min. pri prietoku vstupným potrubím 32 mm, pri tlaku od 3,5 – 5,5 bar. Prietok vody si viete vypočítať sami tak, že si zoberiete nádobu určitej veľkosti a stopujete čas jej naplnenia pri tlaku 3,0 baru. Následne podľa vzorca: objem v l / čas naplnenia v s x 60 sa dostanete k hodnote vášho prietoku v l/min pri požadovanom tlaku.

Rozvody jednotlivých sekcií je potrebné naplánovať tak, aby boli čo najpriamejšie a s čo najmenším počtom zákrut. Pre zavlažovacie systémy sa najčastejšie používajú potrubia z PE 6 bar, alebo HDPE 10 bar. Podľa prietoku vody je potrebné vyberať si najvhodnejší typ potrubia a začať s postrekovačom, ktorý je od ventilu príslušnej sekcie najďalej. Potrubie, ktoré spája posledný postrekovač s predposledným, by malo mať priemer 25 mm. Súčtom požadovaných limitov na prietok v týchto dvoch postrekovačoch sa dostanete k priemeru nasledujúceho potrubia. Takto budete postupovať, až kým sa nedostanete k ventilu príslušnej sekcie. Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že celý tento systém je veľmi náročný a zložitý. Ak si však osvojíte princíp výpočtu hneď pri prvej sekcii, hravo zvládnete aj tú najčlenitejšiu záhradu.

Miesto napojenia

Hlavnými prvkami základnej zostavy zavlažovania je hlavný uzáver, filter a uzatvárací uzáver. Všetky tieto komponenty by mali byť umiestnené v technickej miestnosti, garáži alebo šachte. Na hlavný rozvod je potrebné použiť potrubie o jednu veľkosť väčšie, alebo aspoň rovnaké, ako je najväčší priemer potrubia sekcie. Mal by sa nachádzať medzi vodomerom a regulátorom tlaku v rámci konštrukcie závlahy. V podnebí, kde mrzne, je potrebné vypúšťací ventil nainštalovať priamo za guľový, aby bolo možné pred nástupom prvých mrazov vypúšťať vodu z potrubia medzi miestom pripojenia a spätnou klapkou. Za spätnou klapkou je tiež potrebné nainštalovať T kus kvôli vyfúknutiu vody zo systému. Tento proces je dobré urobiť ešte pred zimou, aby ste tak predišli prípadným nepríjemnostiam, ktoré môže spôsobiť zamrznutá voda v potrubí.

Postrekovače – ktorý je ten správny?

Na záver stavby tohto dômyselného systému zavlažovania je už potrebné len vybrať ten správny typ postrekovačov do jednotlivých sekcií. Na výber máte hneď niekoľko možných variantov použiteľných podľa veľkosti plochy. Na plochy veľké sú najvhodnejšie rotačné postrekovače. Tieto dokážu pokryť priestor s rozmermi aj 8 x 8 m a viac. Pokiaľ potrebujete pokryť plochu menšiu ako 8 x 8 m, je vhodné použiť sprejové postrekovače s rotačným lúčom- MP ROTATOR, alebo nastaviteľné sprejové trysky na sprejových postrekovačoch. Dôležité je, aby ste rotačné postrekovače pre veľké plochy a sprejové postrekovače s rotačným lúčom nikdy neinštalovali do rovnakej sekcie zo  sprejovými tryskami postrekovačov pre malé plochy.

Poslednou možnosťou, ako dostať vodu priamo ku koreňom rastlín, sú mikrozavlažovače, ktoré pomocou systému flexibilných zavlažovacích potrubí, kvapkových emitorov a mikropostrekovačov veľmi efektívne dopravia  vlahu tam, kde je potrebná.
Pri plánovaní rozvrhnutia  postrekovačov si dôkladne nakreslite, kam až voda z nich dosiahne a či pokryjú celý priestor sekcie. Pokiaľ sa vám bude zdať, že niektoré miesta by mohli ostať bez vody, alebo je plocha zavlažovaná iba jedným postrekovačom, doplňte postrekovač ešte na miesta po obvode sekcie. Pokiaľ je vo vašej záhrade veľa zakrivených plôch, skúste na nich použiť sprejové hlavice s nastaviteľným výsekom.
Kvalita celého zavlažovacieho systému stojí hlavne na jeho dôkladnom naplánovaní a presných výpočtoch. Takže je lepšie tento proces neuponáhľať a dôkladne zvážiť všetky možnosti ešte pred samotnou realizáciou. Len tak sa vyhnete prípadným neočakávaným problémom či komplikáciám a svoju novú závlahu si budete môcť už len vychutnávať.
 
 
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu