Desatoro efektívneho zavlažovania

Tak ako väčšina výdobytkov moderných technológií, aj taký naoko obyčajný zavlažovací systém je jedným z množstva malých zázrakov neutíchajúceho technického pokroku. A hoci v súčasnej dobe je pre mnohých úplnou samozrejmosťou, jeho nefunkčnosť nám dokáže poriadne zavariť. Oplatí sa preto venovať mu trochu pozornosti a nepodceňovať ani jeho pravidelnú údržbu.
  1. Zavlažovať by sme mali vždy len jednu sekciu, resp. používať vždy len jeden ventil. Dôvodov na to môže byť hneď niekoľko. Rôzne sekcie našej záhrady sú orientované na rôzne svetové strany. Niekde je celodenný úpal a inde môže slniečko nakuknúť len veľmi skúpo. Tomuto faktu zodpovedá aj samotná výsadba, ktorá nemá na vlahu rovnaké požiadavky. Množstvo vody teda treba prispôsobiť okrem orientácie aj typu výsadby.
  2. Zavlažovanie je najefektívnejšie hneď ráno, kým ešte nie je tak horúco a zem nie je príliš prehriata. Počas dňa, keď je slnko najvyššie, by sme mohli rastlinám skôr uškodiť.
  3. Čas zavlažovania je potrebné prispôsobiť okrem počasia aj druhu výsadby. Okrasné kríky či kvetinová výsadba potrebujú menšie množstvo vody na m2 ako napríklad trávnik.
  4. Intenzita zavlažovania závisí tiež od typu pôdy v našej záhrade. Kým ílovité pôdy s ťažšou a pomalšou absorpciou je potrebné zalievať menej, hlinito-piesočnaté a piesočnaté pôdy naopak potrebujú zalievať dlhšiu dobu. Na svojej riadiacej jednotke je tak dobré časy polievania upraviť aj podľa pôdnych podmienok.
  5. Aj keď zavlažovanie pracuje automaticky, je dobré občas systém spustiť aj manuálne, aby sme sa uistili, či funguje správne.
  6. Čas zavlažovania sa môže líšiť aj od použitia rôznych druhov postrekovacích hlavíc. Kým sprejové hlavice polejú našu záhradu rýchlejšie, menší počet rozumne rozmiestnených rotačných trysiek zabezpečí rovnaký výsledok s menšími vstupnými nákladmi.
  7. Pred nástupom prvých mrazov je potrebné vypnúť riadiacu jednotku, uzavrieť hlavný ventil a všetku vodu z potrubia dôkladne vyfúknuť výkonným kompresorom.
  8. Pokiaľ súčasťou nášho zavlažovacieho systému stále nie je senzor poveternostných podmienok, je najvyšší čas si ho zaobstarať. Táto inteligentná vecička podporí funkciu vypnutia systému v mraze a ušetrí nám tak veľa nepríjemností.
  9. Počas zimy nechávame hlavný uzáver vody zatvorený a bočný vypúšťací ventil otvorený, rovnako ako aj všetky vodovodné kohútiky.
  10. Pokiaľ na zavlažovanie používame vodu zo studne a čerpadlo je v dostatočnej hĺbke (min. 1 m pod úrovňou zeme), nie je potrebné ho na zimu vyberať von. Je však dôležité, aby bolo odpojené od prívodu elektriny.
Na prvý pohľad by sa nám mohlo zdať, že je toho príliš veľa, čo musíme. Aj keď systém zavlažovania funguje naozaj inteligentným spôsobom, trochu starostlivosti si vyžaduje aj z našej strany. Našťastie sú tu špecializované firmy a odborníci, ktorí nám dokážu pomôcť nielen s efektívnym nastavením systému, ale aj s jeho údržbou či menšími opravami. A my si už môžeme len užívať záhradu plnú života s dostatkom vlahy na každom centimetri pôdy.
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu