Podľa čoho vyberať čerpadlo do záhrady?

Správny výber je podstatný

O nutnosti zavlažovania záhrady, či už úžitkovej, alebo okrasnej, nie je pochýb. A keďže pitná mestská voda je na tento účel trochu drahá, a navyše by bolo plytvaním používať ju na polievanie, ideálnym riešením sú studne. Ak však chceme polievať vodou zo studne, potrebujeme k tomu vhodné a kvalitné čerpadlo.

Pri výbere čerpadla do záhrady je nutné si uvedomiť, že z množstva druhov je pre konkrétnu záhradu a na konkrétny účel vhodná len časť z nich, resp. možno práve jeden typ. Záleží nielen na veľkosti záhrady, na spôsobe polievania, prietoku, tlaku, ale tiež na type studne či jej hĺbke. A tu už je potrebné mať k správnemu výberu aj isté odborné vedomosti a skúsenosti. V tom ideálnom prípade je dobré poveriť výberom odborníka alebo firmu, ktorá čerpadlo následne aj namontuje a spojazdní.

Výber správneho čerpadla do záhrady

Typy čerpadiel

Sortiment čerpadiel je bohatý tak do množstva, ako aj do jednotlivých druhov podľa účelu použitia. Medzi najbežnejšie čerpadlá do malých záhrad patria samonasávacie čerpadlá. Väčšinou sú povrchové a sú vhodné na čerpanie vody z menších hĺbok – max. 8 m. Majú vysokú saciu schopnosť, no vplyvom opotrebovania alebo používania vo väčších hĺbkach môže ich sací výkon klesať. Vzhľadom na fakt, že sú povrchové, je nutné ich pred nástupom mrazov zazimovať. Negatívom môže byť tiež ich vyššia hlučnosť.

Pokiaľ máme hlbšiu studňu a so zazimovaním čerpadla si nechceme robiť starosti, ideálnou voľbou je ponorné čerpadlo. Jeho výber je podmienený dopravnou výškou (viac ako 8 m) a tiež šírkou vrtu. Výhodou tohto typu čerpadla je tiež nízka, resp. nulová hlučnosť, keďže je uložené v hĺbke niekoľko metrov pod zemou vo vrte. Je možné ho využívať na bežné polievanie hadicou, pomocou závlahového systému, ale tiež ako zdroj pitnej vody v dome či chate.

Ponorné čerpadlá do záhrady

V tomto prípade je však potrebné dokúpiť si aj riadiacu jednotku čerpadla (tlakový spínač alebo automatickú riadiacu jednotku či frekvenčný menič) . Tá zabezpečí, že čerpadlo sa zapne len v prípade poklesu tlaku v potrubí pod stanovenú hodnotu a nie pri každom otočení vodovodného kohútika. Na životnosť čerpadla má teda hlavný vplyv výrobcom odporučený rozsah prietoku a dopravná výška.

Zabudnúť však nesmieme ani kalové čerpadlá (ponorné), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej záhrady či domácnosti. Používajú sa na efektívne odčerpávanie splaškovej vody, vody z nádrží na dažďovú vodu, ale často aj z menších záhradných bazénov.

Čerpadlá podľa ceny

Ak by sme sa pri výbere čerpadla pozreli aj na ekonomickú stránku, medzi cenovo najpriaznivejšie patrí väčšina bežných samonasávacích povrchových čerpadiel, a rovnako aj kalové čerpadlá. Kategóriu tých drahších tvoria najmä ponorné čerpadláčerpadlá s frekvenčným ovládaním.

Kalové čerpadlá

Resumé

Zhrňme si teda základné parametre a atribúty výberu vhodného čerpadla do záhrady:

Ako prvé je nutné si určiť účel používania čerpadla. Či chceme len občas popolievať a potrebujeme len čerpadlo, alebo chceme mať k dispozícii aj vodu ako z kohútika, a tu už potrebujeme aj domácu vodáreň. Čerpadlo vyberáme podľa typu studne, podľa dopravnej výšky a odporúčaného prietoku. Cena by pri výbere čerpadla mala zohrávať len skutočne okrajovú úlohu.
Výber vhodného čerpadla do záhrady sa môže zdať ako celá veda, pokiaľ nemáme v tomto smere žiadne znalosti a skúsenosti. Kvalifikovaný predajcovia či firmy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú, nám však vedia poradiť a pomôcť s výberom tak, aby bolo polievanie len zábavou, nie starosťou.
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu