Spustenie AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU v nastávajúcej sezóne

Tak ako je určitý postup na vypúšťanie závlahy, tak isto je nutné dbať na správnosť postupu spustenia po zimnej prestávke.

 

Ako na to krok po kroku jednotlivé kontroly.

  1. Ovládacia jednotka

Začínajte zapnutím rýchleho testu elektrických obvodov a skontrolujte naprogramovanie, či neprišlo k vymazaniu. Ovládacie jednotky prevažne majú pamäť s uloženým programom, preto aj po reštarte ho môžete opäť načítať. Ak máte aj senzory, taktiež je potrebné skontrolovať ich funkčnosť podľa manuálu.

  1. Čerpadlo

Ak máte čerpadlo s retenčnou nádržou, skontrolujte čistotu vody v nádrži. Pri dlhšej odstávke čerpadla v pohyblivých častiach sa vytvárajú vápenaté usadeniny

  1. Tlak vzduchu v tlakovej nádobe

Skontrolujte správnosť tlaku vzduchu v tlakovej nádobe.

  1. Tlakový spínač

Skontrolujte minimálny a maximálny tlak v spínači ako aj samotnú funkčnosť.

  1. Filter

Skontrolujte či nie je filter aj tesnenie poškodené, dôležité je vyčistiť filtračnú vložku aj samotný filter.

  1. Elektromagnetické ventily

V elektromagnetických ventiloch vplyvom mrazu mohlo dôsť k porušeniu membrán a tesnenia, skontrolujte otváranie a zatváranie ventilov.

  1. Postrekovače a trysky

Skontrolujte dostrek, výseč ako aj samotnú funkčnosť postrekovačov a trysiek.


 

Samotné spustenie automatickej závlahy riešte nasledovne.

Zavodnenie vykonávajte postupne pri nízkom tlaku s pár sekundovými pauzami. Tento spôsob postupného zavodňovania je z dôvodu aby sa nepoškodili ventily a postrekovače vysokým tlakovým nárazom. Postupne zavodnite hlavnú zostavu, potom potrubie k sekčným ventilom a nakoniec jednotlivé sekcie. Dôležité je taktiež sledovať manometer a chovanie čerpadla po natlakovaní systému medzi jednotlivými sekciami.

Ak sa opakovane vypína a zapína čerpadlo alebo registrujete pokles tlaku je to z dôvodu, že niekde je únik vody. Skontrolujte postupne od čerpadla, hlavnú zostavu, jednotlivé ventily a postrekovače kde voda uniká. Zrealizujte nápravu. Opäť sledujte, či čerpadlo správne fungujte a či nedochádza k poklesu tlaku.

Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu