Zakladanie trávnika

Zakladanie trávnika

Zakladanie trávnika je jednou z najžiadanejších prác v záhrade.

Trávnik môžeme založiť dvoma spôsobmi pokládkou trávnika alebo výsevom. Pre každú možnosť založenia trávnika musíme najprv pripraviť plochu. Prvým krokom je výber vhodnej plochy, ktorú musíme zbaviť buriny herbicídovaním alebo manuálne. Po dokonalom zbavení sa buriny, nás čaká rozrobenie pôdy na drobnohrudkovitú štruktúru za pomoci vhodnej mechanizácie. Na dobre pripravenej ploche vykonáme modeláciu terénu a ohraničenie plochy za pomoci plastovej obruby. Plochu si vhodne urovnáme za pomoci latovania a utuženia valcom. Na takto pripravenú plochu položíme zakúpené trávne koberce alebo vykonáme výsev trávnika v dávke 30 g/m². Trávne osivo zapravíme jemne do pôdy za pomoci hrablí. Celú plochu ešte raz prevalcujeme aby sa trávne osivo pevne spojilo s pôdou a vytvorilo sa vhodné lôžko na klíčenie osiva. Posledným krokom pre založenie trávnika je zavlaženie za pomoci jemného rozprašovača. Plocha musí byt najbližšie 3-4 týždne neustále mierne vlhká z dôvodu dobrého prekorenenia aby nedošlo k uhynutiu trávneho koberca alebo trávneho osiva.

ODPORÚČAME:

Pred samotným zakladaním trávnika vám odporúčame zvážiť montáž automatického závlahového systému.

Výhodou automatickej závlahy je:

  • úspora vody a financií

  • rovnomerné zavlažovanie

  • úspora času

  • maximálna komfortnosť,...

Využite možnosť návrhu a odbornej montáže, ktorú vám vieme zabezpečiť.

Kliknite: Navrhneme vám závlahu zadarmo

Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu