Základné pravidlá kompostovania

Nepodceňujte prípravu!

Predtým, než si kompost založíte, vyberte mu vhodné miesto v záhrade alebo na pozemku. Mal by splynúť s okolitým prostredím a pôsobiť prirodzene a nenápadne. Aj na dizajne predsa záleží, a tak si vyberte taký, aby zapadol do architektúry vášho vonkajšieho priestoru. Pri výbere veľkosti sa držte pomôcky, že na 1 m2 záhradnej plochy prislúcha 1 l objemu kompostéra. Na dno kompostéra položte hustejšie pletivo, ktoré bude slúžiť ako ochranná sieť proti vniknutiu hlodavcov. Ako podklad nového kompostu použite hrubšiu vrstvu materiálu s vysokým obsahom uhlíka – slama, lístie, drevená štiepka. Potom už len stačí vrstviť všetkým tým, čo do kompostu patrí.


Základné pravidlá kompostovania
 

Základné pravidlá kvalitného kompostu

Dopracovať sa k výživnému kompostu nie je až taká veda, ale chce to dodržiavať isté pravidlá. Tým základným je miešať materiály s obsahom uhlíka a dusíka. Medzi tie s uhlíkom patrí už spomínaná štiepka, lístie, ale tiež nebielené kartóny, piliny či seno. Rozklad takýchto materiálov je síce pomalší, kompost nezásobujú živinami, sú však potrebné pre správne fungovanie biologických procesov. Materiály s vysokým obsahom dusíka sa rozkladajú pomerne rýchlo, sú plné živín a prospešných látok, avšak ak by neboli v komposte miešané s materiálmi s obsahom uhlíka, dochádzalo by k hnilobným procesom. Treba si uvedomiť, že čím rôznorodejší materiál do kompostu zapracujete, tým kvalitnejší produkt budete mať. Správne vrstvený kompost je dostatočne vzdušný aj vlhký, ale občasným prehadzovaním jeho tvorbu len urýchlite. 

Čo do kompostéra patrí a čo nie?

V zásade platí, že do kompostéra môžete dávať všetok biologicky rozložiteľný záhradný odpad – lístie, konáre, pokosenú trávu, kvety, burinu či dokonca aj drevený popol v malom množstve. Všetko, samozrejme, posekané na malé časti. Rovnako sem patrí aj odpad z kuchynského prostredia – šupy, nahnité ovocie, škrupiny z vajec či orechov, ale tiež vylúhované čaje a káva.
To, čo vášmu kompostu bude škodiť, sú zvyšky jedál, kosti, prach z vysávača, oleje, chemikálie či odpad živočíšneho pôvodu. Ani noviny a letáky do kompostéra nevhadzujte, pretože obsahujú množstvo ťažkých kovov.
Správny postup kompostovania vám po niekoľkých mesiacoch prinesie kvalitný a výživný kompost, ktorý môžete použiť na výsadbu kvetov, prihnojenie stromčekov či ho rozsypete do záhonov.
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu