Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov  sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Všetky údaje získané od zákazníkov užívanaša spoločnosť výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.
Výnimku predstavujú kuriérske skopočnosti a dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané iba v nevyhnutne minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre rýchle a bezproblémové doručenie zásielky - tovaru.

V prípade, že chcete Vašu registráciu a aj osobné údaje úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí poslať e-mail na zavlahy@intersad.sk .
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu