Zelené strechy

Pre intenzívny strešný systém. Je to substrát bohatý na živiny, pH neutrál.
Kód prod.: 390060
104,43 € s DPH
ks
Voľne ložená vysokokvalitná plastová fólia chráni hydroizoláciu neodolnú voči koreňom pred poškodením spôsobeným prenikaním koreňov z extenzívnej vegetácie (ND WSB-50) a intenzívnej vegetácie (ND WSB-80).
Testované na odolnosť voči koreňom.
Rozmery: 25 x 4 m. / 0,5 mm.
Použitie: Extenzívna/Intenzívna zelená strecha.
Kód prod.: 390009
4,33 € s DPH
m2
Sieť na upevnenie protierozívneho profilu-clip 45 DC GreenLiner a na upevnenie substrátových platní ND SM-50,
Rozmery: 50 x 3,80 m. Materiál: Polypropylén (PP)
Kód prod.: 390175
7,43 € s DPH
m2
VLF 110 je ochranno- filtračná vrstva - geotextília
Kód prod.: 390162
1,14 € s DPH
m2
Strešný substrát pre extenzívnu zelenú strechu. Dodávaný v Big Bagu 1 m3
substrát je vhodný pre extenzívnu zeleň - sedum rastliny
Kód prod.: 390008
111,16 € s DPH
m3
AKCIA -19%
Retenčná doska s oneskorením prietoku

Výhody

Vysoká retencia dažďovej vody, ca. takmer 12 l/m2 akumulačnej kapacity vody
Oneskorený odtok dažďovej vody , stupňovité zábrany zabraňujú nadmernému využívaniu systému kanálov odpadových vôd
Referenčná hodnota odtoku (C) 0,29 , oneskorenie vody nad 70 % podľa FLL1
Test mikrobiologickej odolnosti (EN 12225) , stupňovité zábrany zabraňujú nadmernému používaniu systému kanálov odpadových vôd
Zapustené vetracie otvory na odparovanie, voľné prevzdušňovanie
Zanedbateľné straty prekrytím, ekonomická inštalácia a úspora nákladov
Zvýšená kontaktná plocha, znížený povrchový tlak

DIADEM® Build-up, doporučená skladba strechy:
Vegetácia
Pestovateľské médiá
Filtračná vrstva VLF 150/200
DiaDrain-25H
VLU 300/500 mechanická ochranná vrstva
Hydroizolačná membrána odolná voči koreňom
Strešná konštrukcia

Aplikácia

Retenčná doska s oneskoreným prietokom pre extenzívne a polointenzívne zelené strechy a pešie plochy s pevným povrchom, vyrobená z recyklovaného polystyrénu s vysokým nárazom (HIPS). Oneskorenie prietoku a retenčné funkcie zabezpečuje konštrukcia stupňovitej bariéry.
Špecifikácia

Retenčná doska s oneskoreným prietokom s označením CE, vyrobená z recyklovaného odolného polystyrénu, 25 mm vysoká, stupňovitá bariérová forma, s hlboko ťahaným zapustením
odparovacie prieduchy a systém vodných kanálov na spodnej strane, pevnosť v tlaku 322 kN/m2 (nenaplnená), prietok vody pri 2% sklone strechy 0,57 l/m*s
certifikovaný podľa EN ISO 12958, kapacita akumulácie vody 11,8 l/m2, referenčná hodnota odtoku podľa FLL: 0,291, testovaná mikrobiologická odolnosť (EN
12225), klasifikácia požiarnej odolnosti „BROOF(t2)“ (EN 13501-5), položená.

Produkt: DIADEM® DiaDrain-25H.
Osvedčenie výrobcu o pôvode (MCO): APP Kft.
Webstránka: www.diadem.com
Kód prod.: 3D310203
9,83 € 7,96 € s DPH
m2
AKCIA -21%
Drenážna doska zadržiavajúca vodu a spomaľujúca prietok

Výhody

Vysoká retencia dažďovej vody takmer 19,59 l/m2 akumulačnej kapacity vody
Prevencia nadmerného využívania kanálov , rýchlosť prúdenia vody znížená stupňovitými zábranami
Test mikrobiologickej odolnosti (EN 12225), dodatočná ochrana hydroizolačnej vrstvy proti mikrobiologickému poškodeniu
Zapustené vetracie otvory na odparovanie, voľné vetranie
Odolný a vysoko nárazuvzdorný materiál (HIPS), stabilita pod chodníkom, pri letných inštaláciách nie je potrebné chladenie vodou
Zaklapnite dosku na požadovanú veľkosť, Na pracovisku nie je potrebná žiadna fréza
Zanedbateľná strata prekrytím , ekonomická inštalácia a úspora nákladov
Zvýšená kontaktná plocha, znížený povrchový tlak

DIADEM® Build-up - doporučená skladba strechy

Vegetácia (intenzívna)
Pestovateľské médiá
Filtračná vrstva VLF-150/200
DiaDrain-40H
Mechanická ochranná vrstva VLU-300/VLS-500
Hydroizolačná membrána odolná voči koreňom
Strešná konštrukcia

Aplikácia

Drenážna doska zadržiavajúca vodu a spomaľujúcu tok pre polointenzívne a intenzívne zelené strechy a pešie plochy s tvrdým povrchom pre ploché strechy a konštrukcie striech s nulovým sklonom, vyrobená z recyklovaného polystyrénu s vysokou houževnatosťou (HIPS). Vhodné na riešenie problémov so stojatou vodou na existujúcich strechách.

Špecifikácia

Vodotesná a spomaľovajúca drenážna doska s označením CE, vyrobená z recyklovaného odolného polystyrénu, výška 40 mm, stupňovitá bariéra, so zapustenými prieduchmi na odparovanie a systémom vodných kanálov na spodnej strane, pevnosť v tlaku bez výplne: 338 kN/m2 podľa podľa skúšobných protokolov (priemerná hodnota nameraná SKZ-Testing GmbH, Würzburg, Nemecko), pevnosť v tlaku naplnená pri 10% deformácii v tlaku: 588 kN/m2, garantované minimum pevnosti v tlaku: 210 kN/m2, kapacita prietoku vody na 2. % sklon strechy 1,01 l/m×s certifikovaný podľa EN ISO 12958, schopnosť akumulácie vody 19,59 l/m2, testovaná mikrobiologická odolnosť (EN 12225), položená.

Produkt: DIADEM® DiaDrain-40H
Osvedčenie výrobcu o pôvode (MCO): APP Kft.
Webstránka: www.diadem.com
Kód prod.: 3D310224
13,98 € 11,04 € s DPH
m2
Trojvrstvová drenážna rohož opatrená tlakovo-roznášajúcou fóliou. Rozmery: 32 x 1,25 m/ hrúbka 11 mm. Tlaková únosnosť: cca 700 kN/m2
Kód prod.: 390018
10,49 € s DPH
m2
Trojvrstvová drenážna rohož opatrená difúznou filtračnou vrstvou. Rozmery: 32 x 1,25 m/ hrúbka 11 mm. Tlaková únosnosť: cca 700 kN/m2
Kód prod.: 390020
12,08 € s DPH
m2
Trojvrstvová drenážna rohož opatrená difúznou filtračnou vrstvou. Rozmery: 32 x 1,25 m/ hrúbka 11 mm. Tlaková únosnosť: cca 700 kN/m2
Kód prod.: 390021
11,63 € s DPH
m2
AKCIA -22%
Kód prod.: 390024
13,58 € 10,60 € s DPH
m2
Kód prod.: 390022x
11,14 € s DPH
m2
AKCIA -24%
Trojvrstvová drenážna rohož opatrená difúznou filtračnou vrstvou. Rozmery: 20 x 1,25 m / hrúbka 25 mm. Tlaková únosnosť: cca 330 kN/m2
Kód prod.: 390023
16,87 € 12,82 € s DPH
m2
Trojvrstvová drenážna rohož s vysokou tlakovou únosnosťou opatrená roznášacou fóliou. Rozmery: 32 x 1,25 m/ hrúbka 11 mm Tlaková únosnosť: cca 850 kN/m2
Kód prod.: 390026
na dotaz
m2
Trojvrstvová drenážna rohož s vysokou tlakovou únosnosťou opatrená roznášacou fóliou. Rozmery: 32 x 1,25 m / hrúbka 11 mm. Tlaková únosnosť: cca 1200 kN/m2
Kód prod.: 390028
na dotaz
m2
Trojvrstvová drenážna rohož s vysokou tlakovou únosnosťou opatrená filtračnou vrstvou. Rozmery: 32 x 1,25 m / hrúbka 11 mm. Tlaková únosnosť: cca 1200 kN/m2
Kód prod.: 390031
na dotaz
m2
Spona slúži k spojeniu prekrývajúcich geotextílií na strešnom systéme pri jeho montáži
Kód prod.: 390107
2,28 € s DPH
ks
Tlakovo a filtračná stabilná hydrofilná minerálna vlna s vysokou nasiakavou kapacitou Rozmery: 120 x 60 x 5 cm.
Kód prod.: 390044
na dotaz
m2
Strešný substrát pre extenzívnu zelenú strechu. Dodávaný voľne ložený
substrát je vhodný pre extenzívnu zeleň - sedum rastliny
Kód prod.: 390050
106,09 € s DPH
m2
AKCIA -8%
Strešný záhradný substrát pre extenzívnu zelenú strechu. / 20 Litrov
Kód prod.: 390052
7,86 € 7,23 € s DPH
ks
Pre intenzívny strešný systém. Je to substrát bohatý na živiny, pH neutrál.
Kód prod.: 390061
108,81 € s DPH
m3
AKCIA -10%
Rohož zo sklennej vaty ako náhrada substrátu. Rozmery: 120 x 100 x 5 cm.
Kód prod.: 390071
14,74 € 13,27 € s DPH
m2
AKCIA -7%
Clip na upevnenie protierózneho ochranného profilu-clip ND 45 DC, ND 45P s protieróznou mrežou ND ESG-40/40. Rozmery: 7 x 2 cm.
Kód prod.: 390077
5,14 € 4,78 € s DPH
ks
Zmes 3-5 druhov sedum rezkov veľkosti 1-5 cm
Kód prod.: 390081
31,92 € s DPH
m2
Zmes 3-5 druhov sedum rezkov
Kód prod.: 390084
19,80 € s DPH
kg
Kontrolná šachta sa používa pri extenzívnej alebo intenzívnej zelenej streche. Rozmery: 30 x 30 x 8 cm. Príruba 34 x 34 cm. Materiál: Pozinkovaná oceľ.
Kód prod.: 390091
87,32 € s DPH
ks
Tento ND RSA-10 nadstavitelný prvok sa používa v kombinácii s RS kontrolnou šachtou pri vyšších hrúbkach vrstiev. Rozmery: 30 x 30 x 10 cm.
Kód prod.: 390092
53,35 € s DPH
ks
Používa sa pri intenzívnej zelenej streche. Dodávajú sa k nej aj uzamykateľné alebo tepelnoizolačné kryty. Rozmery: O34 x 30 cm. Materiál: Polyethylén (PE)
Kód prod.: 390094
181,94 € s DPH
ks
Používa sa pri intenzívnej zelenej streche. Dodávajú sa k nej aj uzamykateľné alebo tepelnoizolačné kryty. Rozmery: O34 x 50 cm. Materiál: Polyethylén (PE)
Kód prod.: 390095
195,74 € s DPH
ks
Flexibilný deliaci profil na ohraničenie dlažby, zelene a nevysadených plôch. Rozmery: 250 x 9 x 4,5 cm. Materiál: Polyvinyl Chlorid (PVC)
Kód prod.: 390113
12,94 € s DPH
ks
AKCIA -8%
Okrajové profily KLS majú tvar L a sú vyrobené z hliníka s perforáciou pozdĺž hlavného záhybu pre nepretržitú drenáž.
Dĺžkovo nastaviteľná štrková doska

Výhody

Jeden produkt je možné aplikovať na šesť rôznych – dva na typ – hĺbku média - dosku je možné otočiť a vybrať si rôzne výšky
Posuvné nastavenie dĺžky eliminuje potrebu rezania - teleskopický dizajn medzi 2 až 3,9 m
Stabilná konštrukcia - po nastavení dĺžky zabraňujú pribalené uzamykacie spony skĺznutiu
Zvýšená kapacita odtoku o celkovo 54 cm2 štrbín/meter, čo zodpovedá odtoku priemeru 8,2 cm
Zabezpečuje ukončenie zelenej strechy na mierne naklonenej streche - tvorí krov pri použití s ??prídržnou textíliou a upevňovacím prvkom
Nastaviteľné rohové uhly - dostupné rohové prvky, ktoré možno nastaviť medzi 88o a 359o
Pevný a stabilný dizajn s jasne rozpoznateľným oddelením - 5-uholníkové ohnuté okraje poskytujú pevnosť a vizuálnu príťažlivosť
Vysoká ochrana proti korózii - vyrobené z odolného a recyklovateľného vysokokvalitného hliníka
Jednoduchá preprava a manipulácia s ľahkou konštrukciou a efektívnym balením
až 720 lm/paleta
Voľne stojace a ľahko inštalovateľné upevniteľné bez lepenia alebo upevnenia, držané na mieste predradníkom

Aplikácia

Okraj extenzívnych zelených striech, prípadne separácia rôzneho kameniva (napr.: štrk, substrát), ako ochrana proti erózii a na vytvorenie okraja strechy pri absencii parapetu. Inštaluje sa na hydroizolačnú fóliu alebo na ochrannú vrstvu bez akéhokoľvek prieniku do strechy. Smernice FLL (vydanie 2008) – časť 6.11.1 – 6.11.3
Špecifikácia

Dĺžkovo nastaviteľný a uzamykateľný okrajový profil zelenej strechy a deliaca doska s perforáciou pre odvodnenie, vyrobený z hliníka. Dodáva sa s dvoma (2) uzamykacími sponami, šiestimi voliteľnými výškami 6 alebo 9; 8 alebo 12; 14 alebo 22 cm, upevnené štrkom (bez prieniku strešnej konštrukcie). Rohové diely pre akýkoľvek uhol medzi 88o a 359o a držiace textilné a textilné upevňovacie prvky. Vhodné pre ploché až mierne svahy.

Produkt: DIADEM® KLS
Certifikát výrobcu: APP Kft.
Webstránka: www.diadem.com
Príslušenstvo

Zaisťovacie spony1: slúžia na uzamknutie štrkových dosiek po úprave dĺžky.
KLSD textilný upevňovací prvok2: slúži na pripevnenie prídržnej textilnej podložky na štrkové dosky.
KLS-AL-TK-UNI-ECKE2: 6, 9, 8, 12, 14 a 22 cm vysoký rohový kus štrkovej dosky na nastavenie rohov medzi 88° a 359°
1 Štandardné príslušenstvo • 2 Špeciálne príslušenstvo
Kód prod.: 3D162048
50,96 € 46,89 € s DPH
ks
AKCIA -5%
Pevný protierózny ochranný profil v kombinácii s protieróznou mrežou ND ESG-40/40 a GreenLiner-clipom na upevnenie substrátových platní ND SM-50. Rozmery: 250 x 9 x 4,5 cm.
Kód prod.: 390076
9,61 € 9,13 € s DPH
ks
Nophadrain ND SV 300 je ochranná geotextília pre zelené strechy
Kód prod.: 390001
1,63 € s DPH
m2
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu