Zelené strechy pre lepšie zajtrajšky

Teplejšie letá, sucho či naopak prívalové dažde, urbanizácia miest a stále menej povrchov na absorpciu vody má nepriaznivý vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na kvalitu našich životov. Ideálnym riešením tak môžu byť práve zelené strechy. Vo svojej podstate jednoduchý, no dômyselný spôsob, ako prinavrátiť život, vlahu a lepšiu klímu mestám len s minimálnym úsilím a prijateľnou vstupnou investíciou.

Princíp fungovania zelenej strechy

Hoci sú zelené strechy v našich končinách pomerne novým trendom, treba povedať, že princíp ich fungovania so sebou zase nič nové a prevratné neprináša. Avšak tento jednoduchý princíp absorpcie zrážkovej vody priamo na našich strechách má veľké množstvo benefitov pre nás a ďalšie generácie. Na rovných, ale tiež šikmých strechách vytvárajú vegetatívnu vrstvu, ktorá je pomocou dômyselne usporiadaných vrstiev (ochranná, separačná, hydroizolačná, drenážna, filtračná, vrstva substrátu) schopná veľmi efektívne absorbovať zrážkovú vodu a následne jej prebytočnú časť odvádzať do odvodňovacieho systému domu. Tým zároveň počas horúcich dní ochladzuje obytné priestory pod strechou a v zime vytvára ďalšiu izolačnú vrstvu. V konečnom dôsledku tak zelená strecha zlepšuje klímu v miestnostiach a šetrí energiu na vykurovanie či ochladzovanie. Okrem toho významne tlmí vonkajšie zvuky, pôsobí ako špongia na zachytávanie prachových častíc nachádzajúcich sa v zrážkovej vode a prispieva k zlepšeniu celkovej klímy v ovzduší obytných častí miest a obcí.

Mýty o zelených strechách

Tak ako všetko nové, aj zelené strechy so sebou prinášajú isté pochybnosti a obavy. To, čoho sa väčšina z nás obáva, je zaťaženie, aké predstavuje pre existujúcu nehnuteľnosť. Ak sa však pozrieme na jej skladbu detailnejšie, zistíme, že predstavuje rovnaké alebo možno aj menšie zaťaženie, ako je napríklad vrstva štrku na plochej streche domu. Z hľadiska klímy je však s akýmkoľvek neživým materiálom neporovnateľná. Strašiakom pre mnohých môže byť tiež jej údržba. Ani v tomto smere sa nie jej čoho obávať. Pre tých, ktorí sa nechcú starostlivosťou o svoju zelenú strechu zaoberať, sú tu takmer bezúdržbové extenzívne zelené strechy. Ak by sme však našej zelenej streche chceli venovať trochu starostlivosti a tráviť na nej aj chvíle oddychu, môžeme si vybrať intenzívny typ vegetácie. Tento typ strechy má síce hrubšiu vrstvu substrátu, ale je možné ho osadiť oveľa pestrejšou paletou rastlín.Zelené strechy sú okrem riešenia, ako zvýšiť estetickú, ale aj trhovú hodnotu nehnuteľnosti, aj veľkým prínosom pre zlepšenie kvality našich životov. V časoch, keď vplyvom klimatických zmien čelíme extrémom počasia, dokážu výrazne zmierniť prehrievanie budov, zadržia množstvo zrážkovej vody, sú tou najprirodzenejšou ochranou hydroizolačnej membrány a v neposlednom rade sú tiež estetickým doplnkom každého domu či budovy. 
Prihláste sa do newslettera Len užitočné informácie pre vašu záhradu